Mgr. Klára Šejnová

Bakalářská práce

Modelování časového vývoje obálky kolem Be hvězdy 60 Cyg

Modelling of time behaviour of shell around the Be star 60 Cyg
Anotace:
Hvězda 60 Cyg prošla v minulém období poměrně výraznou změnou spektra. Tato práce se zabývá modelováním disku kolem Be hvězdy 60 Cyg za použití programu shellspec. Program shellspec je schopen interpretovat spektrální data (elektronová hustota, rozměry obálky, teplota). V práci je popsán vliv jednotlivých parametrů disku na profil čáry H alpha a srovnání namodelovaných profilů H alpha s pozorovanými …více
Abstract:
Star 60 Cyg has come through relatively pronounced change in spectrum in the recent time. This work concerns with modelling of a disk around the Be star 60 Cyg by shellspec code. Shellspec code is able to interpret spetral data (electron density, shell geometry, temperature). I've described influence of several parameters of the disk over H alpha line's profile and comparision of model profiles of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2007
  • Vedoucí: RNDr. Pavel Koubský, CSC.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná fyzika / Astrofyzika

Práce na příbuzné téma