Milan KRYL

Bakalářská práce

Možnosti využití programu Scratch

The possibility of using the program Scratch
Anotace:
Bakalářská práce popisuje možnosti využití programu Scratch. Popisuje programovací prostředí Scratch, historii vývoje a uživatelskou komunitu. Cílem práce bylo vytvoření sady praktických příkladů, demonstrujících možnosti využití a vytvoření animací, které demonstrují postup práce.
Abstract:
Bachelor's thesis describes the possibilities of using the program Scratch. Describes the Scratch programming environment, history of development and user community. The aim was to develop a set of practical examples demonstrating the possibility of using and creating animations that demonstrate work progress.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Přibáň, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRYL, Milan. Možnosti využití programu Scratch. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/