Bc. Markéta Piechowiczová

Diplomová práce

Stanovení výživové hodnoty masných výrobků

Determination of nutritional value of meat products.
Anotace:
Cílem teoretické části diplomové práce bylo nastudovat potřeby lidského organismu ve všech etapách života na množství přijatých nutrientů a energie. Následně bylo cílem popsat složení masných výrobků a stanovit přínosy a negativa jejich konzumace. Dále byly popsány požadavky na složení masných výrobků a jejich označování. V praktické části diplomové práce byly u vybraných masných výrobků stanoveny …více
Abstract:
The goal of theoretical part of this my diploma thesis was to study and find out needs of human organism in all phases of life to amount of nutritions and energy income. Next goal was to describe contents of meat products and determinate benefits and negatives of their consummation. Next, the demands for content of meat products and their labeling was described.In practical part of my diploma thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Veronika Rozíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Ekotrofologie