Bc. Markéta DOLEJŠÍ

Diplomová práce

Postoj středoškolské mládeže ke svému tělu

Attitude of teenagers to their body
Anotace:
Cílem této práce je zjistit postoje středoškolaček ke svému tělu, co pro ně znamená ideál krásy ženského těla a jsou-li ochotny podstoupit nějaká opatření, aby se ideálu přiblížily. Teoretická část pojednává o vztahu člověka ke svému tělu. Věnujeme se v ní zejména se-bepojetí a sebehodnocení. Dále se zde zabýváme charakteristikou období adolescence, vli-vem médií na dospívající a ideálem krásy. V praktické …více
Abstract:
The aim of this thesis is to find out what is the attitude of female high school students to their bodies, what they consider to be the ideal of beauty of women's body and if they are willing to take some steps to approximate to this ideal. The theoretic part of the thesis discuss the relationship of people to their bodies. We pay attention especially to self-concept and self-evaluation. We also deal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2009
Zveřejnit od: 13. 5. 2009
Identifikátor: 12124

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Karla Hrbáčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOLEJŠÍ, Markéta. Postoj středoškolské mládeže ke svému tělu. Zlín, 2009. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.