Bc. Radka Březíková

Diplomová práce

Integrace dítěte se svalovou dystrofií v základní škole.

Integration of a child with muscular dystrofia in the primary education.
Anotace:
Stěžejním tématem této teoreticko-výzkumné diplomové práce je integrace dítěte se svalovou dystrofií v běžné základní škole. V první části seznamuji čtenáře s teoretickými východisky souvisejícími se společným vzděláváním žáků, zejména s pojmy: integrace a inkluze ve vzdělávání, speciální vzdělávací potřeby žáků, podpůrná opatření, role asistenta pedagoga a školní zralost žáka. Dále jsou zde citována …více
Abstract:
This theoretical-causal diploma thesis deals with the integration of a child with muscular dystrophy in the regular elementary school. The first part introduces theoretical starting points in the area of the integration inclusion, common education of pupils with special educational needs, supporting measures, the role of an assistant, teacher and pre-school readiness of a pupil. Furthermore, the most …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta