Bc. Karel KAŠÁK

Diplomová práce

Hlubinné dobývání zlata v Kašperských Horách.

Deep gold mining in Kašperské Hory.
Anotace:
Předkládaná práce je souhrnem současných poznatků o montánních aktivitách na území bývalého královského horního města Kašperské Hory. Práce prezentuje archeologický výzkum z let 2008-2010, který odhalil relikty důlních děl v prostoru města.
Abstract:
This thesis presents a summary of current discoveries of mining activities on the property of former royal mining town Kašperké Hory. The work presents the archaeological research of the years 2008-2010, which has revealed relics of the mining works in the area of the city.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 10. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAŠÁK, Karel. Hlubinné dobývání zlata v Kašperských Horách.. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Archeologie / Archeologie