Bc. Richard Hůlek

Diplomová práce

Metody vizualizace časoprostorových dat

Spatio-Temporal Data Visualization
Anotace:
Tato práce je věnována tématu vizualizace trendů v datech, která obsahují časový a prostorový rozměr. Na referenčním příkladu dat pořízených při monitoringu životního prostředí na výskyt nebezpečných chemických látek je zpracována metodika pro tvorbu vizualizací časového a prostorového vývoje koncentrací chemických látek v prostředí. Hlavní důraz je kladen na adekvátní volbu formy vizualizace. V další …více
Abstract:
This work is devoted to the topic of visualization of trends in the data that contain temporal and spatial dimension. The work propose a methodology for the visualization of temporal and spatial evolution of concentrations of chemicals in the environment according to reference example data. The main emphasis is put on the adequate choice of forms of visualization. The second part of the work is a proposal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Milan Blaha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky