Theses 

Je daňová politika u cigaret v kontextu zemí EU účinná? – Markéta Lichterová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Markéta Lichterová

Diplomová práce

Je daňová politika u cigaret v kontextu zemí EU účinná?

Is a tax policy imposed on cigarettes in the context of the EU effective?

Anotace: Tato práce se zabývá otázkou, zda výše zdanění ovlivňuje spotřebu cigaret. Pro účely analýzy byly nejprve prozkoumány faktory ovlivňující spotřebu cigaret, jako je socioekonomický status obyvatelstva nebo používané politiky státu omezující spotřebu cigaret. Analýza samotná je založena na sestavení ekonometrického modelu regresní analýzy na panelových datech. Panelová data v sobě obsahují informace za státy Evropské unie za dobu 2003 až 2015. Cílem diplomové práce je zjistit, zda daňová politika států v oblasti zdanění cigaret je v kontextu zemí EU účinná, tj. zda zdanění ovlivňuje spotřebu cigaret. Z provedené analýzy vyplývá, že proměnná zdanění cigaret je statisticky nevýznamná. Z toho vyplývá, že výše zdanění neovlivňuje spotřebu cigaret.

Abstract: This thesis is based on the question, whether a taxation have an effect on consumption of cigarettes. At the first there was needed to find factors which affect the cigarettes consumption. These factors are socioeconomic status of the population or using regulatory politics for tobacco products. Analysis is based on estimation econometrics model of regression analysis on panel data set. The panel data set consist from information about member states of European union for years 2003 to 2015. The goal of the thesis is to find an answer whether the tax policy of member states in according to taxation of cigarettes is effective. It means whether taxation of cigarette have an impact on cigarettes consumption. The analysis show that the explanatory variable for taxation is statistically inefficient. That say that the level of taxation does not affect the cigarettes consumption.

Klíčová slova: panelová data, regresní analýza, ekonometrická analýza, spotřeba cigaret, zdanění cigaret, daň z přidané hodnoty, spotřební daň, Evropská unie

Keywords: econometrics analysis, cigarettes consumption, VAT, excise duties, European union, taxation of cigarettes, regression, panel data

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2016
  • Vedoucí: Jana Tepperová
  • Oponent: Jan Tecl

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52522


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 7. 2019 01:17, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz