Ing. Lucie Staňková

Diplomová práce

Makrozátěžové testy a jejich využití při analýze finanční stability ekonomik a podniků

Macro Stress Tests and Their Use in the Analysis of Financial Stability of Economies and Businesses
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tematikou využití makrozátěžových testů pro strategie nefinančních podniků. V první části jsou uvedeny hlavní charakteristiky zátěžových testů a popis obecného procesu testování. Následuje objasnění základních nástrojů používaných v makrozátěžových testech. Vysvětleny jsou typy testů, možné přístupy k testování, druhy rizik a šoků a proměnné používané v rámci testů. Analytická …více
Abstract:
This thesis explains and evaluates the importance of macro-stress testing to non-financial corporations. The first part presents the main characteristics of the stress tests and a general description of the testing process. What follows is a clarification of the basic tools used in the macro-stress tests. This part also includes types of tests, possible approaches to testing, types of risks and shocks …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013
Zveřejnit od: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Staňková, Lucie. Makrozátěžové testy a jejich využití při analýze finanční stability ekonomik a podniků. Liberec, 2013. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN