Radka Chlebovská

Bakalářská práce

Sociologické přístupy k tématu alkoholismu

Sociological approaches to the topic of alcoholism
Anotace:
Zneužívání alkoholu je mnohostranný sociální, kulturní a psychologický problém. Cílem bakalářské práce je aplikace sociologických teorií na etiologii vzniku závislosti na alkoholu. Sociologický přístup k alkoholismu umožnil lépe pochopit sociální a kulturní vlivy, které určují konzumaci alkoholu a potíže, které způsobuje. V teoretické části práce se zabývám především teoriemi a jevy, které mi pomohly …více
Abstract:
Alcohol abuse is a multifaceted social, cultural and psychological problem. The aim of this bachelor thesis is to apply sociological theories to the aetiology of alcohol dependence. A sociological approach to alcoholism has provided a better understanding of the social and cultural influences that determine alcohol consumption and the problems it causes. In the theoretical part of the thesis, I mainly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2023
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/luw04/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2023
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální patologie a prevence / Sociální patologie a prevence