Mgr. Simona Lásková

Diplomová práce

Agresivní poruchy chování u dětí s nařízenou ústavní výchovou

Aggressive behavior disorders in children in the institutional education
Anotace:
DP anotace Moje diplomová práce se věnuje problematice poruch chování, zejména agresivním poruchám chování. V teoretické části charakterizuji poruchy chování a zabývám se nejčastějšími výchovnými problémy dětí. Podrobněji jsem se zaměřila na agresivitu a faktory ovlivňující agresivní chování dětí. Zmínila jsem také šikanu, dnes na mnohých školách rozšířený problém. Zaměřila jsem se na specifiku zařízení …více
Abstract:
My thesis deals with behavioral problems, especially aggressive behavioral problems. The theoretical part describes the behavior and deal with the most common behavioral problems of children. For more details, I focused on aggression and factors affecting aggressive behavior in children. I also mentioned bullying in many schools today, a widespread problem. I focused on the specifics of facilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radek Pospíšil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta