Ing. Roman Píška

Diplomová práce

Velká hospodářská krize očima prvorepublikových ekonomů

Great Depression from the Point of View of First Republic Economists
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Velká hospodářská krize očima prvorepublikových ekonomů“ je rozbor ekonomického myšlení v době velké hospodářské krize na území první republiky. První část je věnována analýze hospodářské situace v době krize. Druhá část se zaměřuje na analýzu názorů jednotlivých prvorepublikových ekonomů. V třetí části je provedena komparace jednotlivých přístupů mezi sebou a jejich zařazení …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: „Great Depression from the point of view of First Republic Economists“ is to analyze economical thinking in the time of the Great Depression in the area of the First Republic. The first part is concentrated on the analysis of the economic situation in the time of the crisis. The second part is concentrated on the analysis of the thoughts of individual first republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Josef Menšík, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Richterková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomické teorie / Ekonomie