Klára Němcová

Bakalářská práce

Fiskální politika československé vlády během Velké hospodářské krize

Fiscal policy of the Czechoslovak government in the Great Depression
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vyhodnotit vliv keynesiánství na československou fiskální politiku během Velké hospodářské krize. Studie klade důraz na použití primárních pramenů. V první části práce je představen ekonomický a politický kontext Velké hospodářské krize v Československu. Poté jsou v druhé kapitole popsána zásadní opatření keynesiánské fiskální politiky: veřejné investice, deficitní státní …více
Abstract:
The aim of the Bachelor thesis is to evaluate the influence of Keynesianism on the Czechoslovak fiscal policy during the Great Depression. The study focuses on the use of primary sources. The first part of the thesis contains an introduction into the economic and political context of the Great Depression in Czechoslovakia. The principal measures of Keynesian fiscal policy (public investment, state …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Ing. Hana Lipovská
  • Oponent: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta