Martina Halamová

Bakalářská práce

Využití místního koeficientu u daně z nemovitých věcí s cílem posílit autonomii obcí na území ČR

The Imposing of Local Coefficient on Immovable Property Tax as an Instrument to Reinforce the Autonomy of Municipalities in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou místního koeficientu u daně z nemovitých věcí a jeho uplatňováním v České republice. V teoretické části je popsána samotná daň z nemovitých věcí a její význam pro obce v procesu fiskální decentralizace. V analytické části je nejprve představen význam místního koeficientu pro české municipality a následně je realizovaná analýza využívání místního koeficientu …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of local coefficient affecting the immovable property tax and its use by municipalities in the Czech Republic. In the theoretical part the immovable property tax is described together with the significance of the tax for communes in the process of fiscal decentralisation. In the analytical part the importance of local coefficient for municipalities is defined …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ing. Lucie Formanová, Ph.D.
  • Oponent: Břetislav Andrlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor / specializace:
Hospodářská politika a správa / Finance / Mezinárodní politická ekonomie