Ing. Jiří Rypar

Bakalářská práce

Trendy na trhu hypotečních úvěrů

Trends of mortgage credits
Anotace:
Bakalářská práce „Trendy na trhu hypotečních úvěrů“ se zabývá problematikou hypotečního úvěrování v České republice. Začátek práce je věnován vzniku a vývoji hypotečního bankovnictví. Další část je věnována charakteristice hypotečního úvěru, jeho průběhu a možnostem jeho refinancování. Následuje kapitola zaměřená na vývoj legislativy v ČR upravující oblast hypotečních úvěrů. Další samostatná kapitola …více
Abstract:
The bachelor thesis: “Trends of mortgage credits” is giving a preview to the issues of the mortgage credits in the Czech Republic. The beginning is focused on the origin and development of the mortgage credits. The second part continues with the characterization of the mortgage credits and possibilities of its re-financing. Then the chapter describing the development of the legislation follows. Next …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta