Theses 

Systém policejní prevence, jako komplexní přístup k realizaci primární prevence ve speciálních školách – Jaroslav BYTEŠNÍK

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Jaroslav BYTEŠNÍK

Bachelor's thesis

Systém policejní prevence, jako komplexní přístup k realizaci primární prevence ve speciálních školách

System of police prevence, like comprehensive access for realization primary prevention in specials schools

Abstract: Bakalářská práce pojednává o působení Policie České republiky při realizaci prevence, o současném stavu policejní prevence v oblasti působící na žáky speciálních škol. Charakterizuje základní školu speciální a rozčlenění žáků základní školy speciální, kteří z nějakých důvodů nemohou být vzděláváni v klasickém vzdělávacím proudu.

Abstract: Thesis deals with the operation of the Police of the Czech Republic in implementation of prevention, the current state of policing in the area of prevention applied to special education students. Characterizes the special primary school pupils and the breakdown of primary school, who for some reason can not be trained in the traditional educational mainstream. End of the dissertation is to search for a solution and my own proposal of a comprehensive systém of primary prevention based on the work of Police of the Czech Republic, for which I worked together with Petr Mokrejš. This systém is specially adapted to the needs of pupils, parents and teachers of special schools.

Keywords: zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění, primární prevence, sekundární prevence, terciální prevence, primární cíl, sekundární cíl.

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 11. 2010
  • Identifier: 17319

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jiří Souček

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 25. 11. 2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=17319 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

The right form of listing the thesis as a source quoted

BYTEŠNÍK, Jaroslav. Systém policejní prevence, jako komplexní přístup k realizaci primární prevence ve speciálních školách. Brno, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií


Go to top | Current date and time: 19/4/2019 08:39, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz