Bc. Zdeněk Malý

Diplomová práce

Vzdělávání a osobnostní rozvoj dobrovolníků v Pionýru

Education and personal development of volunteers in Pionýr
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce „Vzdělávání a osobnostní rozvoj dobrovolníků v Pionýru“ se zabývá neformálním vzděláváním, informálním učením a osobnostní a sociálním rozvojem vedoucích a instruktorů ve spolku Pionýr, což je organizace působící v oblasti dětí a mládeže. V teoretické části práce jsou vysvětleny pojmy vzdělávání dospělých, osobností rozvoj, neziskový sektor a dobrovolnictví. Rovněž …více
Abstract:
This thesis „Education and personal development of volunteers in Pionýr“ deals with the non-formal education, informal learning and personal and social development of leaders and instructors in the Pionýr association, an organization working in the field of children and youth. In the theoretical part explains the concepts of adult education, personal development, the non-profit sector and volunteering …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Petr Soják, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. František Trapl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta