Bc. Barbora Janderová

Diplomová práce

Současné české metodické příručky pro rozvoj sociálních dovedností osob s vysokofunkčním autismem a Aspergerovým syndromem

Current Czech methodical guide books for social skills development of people with high-functioning autism and Asperger syndrome
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Současné české metodické příručky pro rozvoj sociálních dovedností osob s vysokofunkčním autismem a Aspergerovým syndromem“ je analýza českých metodických příruček pro rozvoj osob s vysokofunkčním autismem a Aspergerovým syndromem. V teoretické části této práce jsou představeny poruchy autistického spektra, triáda poškození a etiologie. Dále se práce zaměřuje na sociální …více
Abstract:
The subject of this thesis "Current Czech methodical guide books for development social skills of people with high-functioning autism and Asperger's Syndrome" is an analysis of Czech methodical manuals for the development of people with high-functioning autism and Asperger's syndrome. In the theoretical part of this thesis forms of autism spectrum disorders, triad of damage and etiology are presented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta