Bc. Miroslava Pavlíková

Diplomová práce

Kybernetický boj mezi Ukrajinou a Ruskem v rámci ukrajinského konfliktu

Cyber Operations between Russia and Ukraine during Ukrainian Conflict
Anotace:
Když v roce 2013 vypukla ukrajinská krize, začalo se diskutovat o možném nastolení kybernetického boje. Otázky využití kybernetických nástrojů ve válečných konfliktech jsou předmětem teoretického bádání již několik posledních let a konflikt, v jehož rámci se vyskytují aktéři disponující kapacitami takový boj vést, zdůrazňují důležitost tento fenomén pečlivě analyzovat. Diplomová práce zkoumá kybernetický …více
Abstract:
When the Ukraine crisis started in 2013, discussions about possible cyber warfare appeared. Debates about the usage of cyber tools in war conflicts have already been theoretically considered for the last few years and conflicts where actors possess these capacities emphasize the importance to analyze this phenomenon. The thesis examines cyber warfare between Russia and Ukraine during the Ukraine crisis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Michal Mochťak, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií