Vilemína Hlavešová

Diplomová práce

Motivace a spokojenost zaměstnanců ve vybraných institucích státní správy se zaměřením na zaměstnanecké benefity, rozvoj zaměstnanců a moderní přístupy k práci

Motivation and satisfaction of employees in selected public administration institutions with focus on employee benefits, employee development and contemporary approaches to work.
Anotace:
Cílem diplomové práce je zjistit motivační faktory zaměstnanců ve vybraných institucích státní správy, konkrétně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR, současně posouzení důležitosti zkoumaných motivačních faktorů a zjištění míry spokojenosti s jejich úrovní. Zvolenými motivačními faktory, na které se výzkum zaměřuje, jsou rozvoj zaměstnanců, zaměstnanecké …více
Abstract:
The aim of the thesis is to determine employee motivational factors in the selected public administration institutions, in particular The Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic and The Ministry of Health of the Czech Republic, also to determine importance of the selected motivational factors and at the same time to find out level of satisfaction with them. The selected motivational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2021
  • Vedoucí: Otakar Němec
  • Oponent: Veronika Trutz

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82184