Tereza Bejrová

Bakalářská práce

Personální řízení v organizaci - získávání, výběr a přijímání pracovníků

Personnel management in an organization - selection and recruitment
Anotace:
Práce je zaměřena na získávání, výběr a přijímání pracovníků do veřejné správy, tedy do státní správy a samosprávy. Kladla jsem si za cíl zhodnotit a porovnat rozdíl náročnosti výběrového řízení ve státní správě a samosprávě z pohledu zaměstnanců. V úvodní části bakalářské práce je detailně popsán všeobecný proces získávání a výběru pracovníků, dále pak je zde podrobně zpracovaná rešerše pojmů státní …více
Abstract:
This (bachelor) thesis focuses on the recruiment, selection and hiring of Public Administration employees, thus Public and Local Administration employees. The aim of this thesis is to evaluate and compare the difference of demands of a Public and Local Administration selection process from the employees’ point of view. The first theoretical part provides a detailed description of a general selection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Gabriela Petrů
  • Oponent: Jan Hejda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76012