Ing. Michaela Šlapková

absolventská práce studenta CŽV

Selection process and supplier assessment in automotive industry

Výběr a hodnocení dodavatelů v automotivu
Anotace:
Cílem práce je zmapovat aktuální stav výběru a hodnocení dodavatelů a navrhnout lepší řešení v nářaďovně ve Škoda Auto a.s.
Abstract:
The aim of this thesis is to map the current status of supplier selection and evaluation, which is followed by a proposal to improve the system of supplier selection and evaluation in the tool shop department of Škoda Auto a.s. This thesis is divided into two parts: a theoretical and practical part. The introductory chapter explains the concept of purchasing and its process, organization, functions …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ing. Martin Folta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ŠKODA AUTO a.s., ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.