Mgr. Viktor Füle

Master's thesis

Motivace k výkonu a školní úspěšnost u středoškolských studentů

Achievement motivation and academic success of secondary school students
Abstract:
The thesis deals with issue of achievement motivation and school success of high school students, which research was practiced on students visiting High school of Ludovit Stur and Secondary technical school of Transport in Zvolen. The theoretical part has described motivation in general, motivation resources and functioning in the school environment, famous authors and theories of achievement motivation …viac
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou výkonovej motivácie a školskej úspešnosti, ktorej výskum bol vypracovaný na vzorke študentov stredných škôl, konkrétne študentov gymnázia Ľudovíta Štúra a Strednej priemyselnej školy Dopravnej vo Zvolene. Teoretická časť práce je venovaná pojmu motivácia, motivačným zdrojom, pôsobeniu v školskom prostredí, teóriám a autorom motivácie k výkonu, vývojovému obdobiu …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedúci: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Psychology / Psychology

Práce na příbuzné téma