Bc. Eva Havránková

Diplomová práce

Ochranné známky při uvádění výrobku na trh

Trademarks the introduction of the product on the market
Anotace:
Práce se zabývá problematikou ochranných známek, jaká je funkce ochranných známek, jaké jsou typy a jaká je jejich hodnota, kde se podávají přihlášky a kde se registrují ochranné známky a důvody, proč by si měli podnikatelé ochranné známky zařizovat. Dále se zaměřuje na postup, jakým způsobem se o ochranné známky žádá, do jaké skupiny musíme produkt přihlásit a další nutné náležitosti. Práce dále obsahuje …více
Abstract:
Diploma thesis is focused on trademarks problematic, what is their function, which types of trademarks exists and what is their value. Also where are application applied, where are trademarks registred and what reasons businessmen have to manage to get one. It is also focused on process how the trademarks are applied, into which group of trademarks we must sign our product and another necessary things …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Milan Večeřa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting