Bc. Markéta Hladíková

Bakalářská práce

Klíčové kompetence učitele waldorfské školy

Key competencies of waldorf teacher
Anotace:
Bakalářská práce „Klíčové kompetence učitele waldorfské školy“ je svým obsahem zaměřena na problematiku kompetencí třídních učitelů waldorfských škol. Hlavním cílem této práce bylo identifikovat klíčové kompetence této profese, přičemž se využívaly jednak poznatky získané z odborné literatury, která byla o waldorfské pedagogice napsána a jednak poznatky získané obecně ze standardizace učitelské profese …více
Abstract:
The bachelor thesis “Key competencies of waldorf teacher” is focused on the competencies of class masters at Waldorf School. The main aim of this thesis is to identify key competencies of this profession. Used knowledge were taken form specialized literature and also from universal standardization of teacher profession. The main idea of this thesis is to uncover and term specificity of competencies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Šimberová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství