Lenka Kvapilová

Diplomová práce

Waldorfská pedagogika jako zdroj námětů a metodických postupů pro výuku na 1. stupni ZŠ

Waldorf Pedagogy as a Source for Themes and Methods that Can Be used at Primary School
Anotace:
Diplomová práce se zabývá alternativními vzdělávacími koncepty a blíže se zaměřuje na waldorfskou pedagogiku. Cílem této práce je začlenění vybraných námětů, postupů a metod waldorfské pedagogiky do běžné výuky žáků druhého ročníku základní školy. Práci tvoří dvě stěžejní části. Jedná se o část teoretickou, která s využitím odborné literatury stručně charakterizuje základní alternativní koncepce, podrobněji …více
Abstract:
This deissertation occupies alternative educational concepts and approaches focused on Waldorf pedagogy. The aim of this work is the inclusion of selected topics, procedures and methods of Waldorf education into the regular teaching of students in the second year of primary school. The work consists of two main parts. This is a theoretical part which uses specialized literature which briefly describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
Zveřejnit od: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: MgA. Jana Konvalinková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kvapilová, Lenka. Waldorfská pedagogika jako zdroj námětů a metodických postupů pro výuku na 1. stupni ZŠ. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN