Bc. Henrieta Hegedűsová

Diplomová práce

Dôležité aspekty analýzy bonity klienta pri žiadosti o úver

Important Aspects of Creditworthiness Analysis when Asking for a Loan
Abstract:
This diploma work is divided into 4 sections. In the first part we summarize the basic knowledge about the financial market, banking system and the credit. Definition of the credit, its function, classification, definition of the bank risks with focus on the credit risks constitute the main part of this section. In the second and third section we determine the aim of the diploma work and methodology …více
Abstract:
Diplomová práca je rozdelená na 4. časti. V prvej časti sú vysvetlené základné poznatky o finančnom trhu, o bankovej sústave a o úvere. Veľmi dôležité miesto má vymedzenie úveru, jeho funkcie, členenie úverov a bankové riziko so zameraním sa na úverové riziko. V druhej a tretej časti je stanovený cieľ a metodika práce. Posledná, 4 časť práce obsahuje praktickú časť práce. Na začiatku stručne charakterizujeme …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Marián Tóth, PhD.
  • Oponent: Ing. Valér Demjan, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance