Mgr. Vilém Otte

Bakalářská práce

Path tracing on GPU

Path tracing on GPU
Anotace:
Práce představuje algoritmus schopný renderovat obrázky s úplnou globání iluminací, výpočet je urychlený použitím paralelního výpočtu. Dalším cílem bylo prošetřit možná rozšíření algoritmu naivního path tracingu, vylepšující efektivitu výpočtu. Práce implementuje path tracer a rozebírá rozdíly mezi dvěmi hlavními výpočetnímy platformami, Open Computing Language (OpenCL) a Compute Unified Device Architecture …více
Abstract:
The thesis introduces an algorithm capable of rendering images with full global illumination, the computation is accelerated with use of parallel processing. Another aim was to investigate possible extensions of naive path tracing algorithm, further improving the efficiency of computation. The thesis implements a path tracer and inspects the differences between two major computing platforms, Open Computing …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Marek Vinkler, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Pavel Karas, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu