Bc. Lucie Jakešová

Diplomová práce

Komplexita chování zvířat v zajetí a ve volné přírodě

Behavioural complexity of animals in wild and kept in captivity
Anotace:
V této diplomové práci se věnuji komplexitě potravního chování pandy velké a jejím rozdílům u jedinců ze zoologických zahrad a z rezervací. Tyto rozdíly byly zjištěny pomocí etogramů a analýzy fraktálních dimenzí. Pandy se živí převážně bambusem. V průběhu roku se u nich mění části bambusu, kterými se krmí, stonkem nebo listy. V této práci jsem natáčela videa potravního chování pomocí online kamer …více
Abstract:
In this thesis I study the complexity of foraging behaviour of giant panda and its difference between individuals from zoos and reservations. These differences were detected using ethograms and analysis of fractal dimensions. Giant pandas are mostly bamboo feeder. They consume the stem and the leaves, depends on the season of year. In this work I recorded foraging behaviour through online cameras from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Natália Martínková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekologická a evoluční biologie / Zoologie