Bc. Jana KUBÁTOVÁ

Diplomová práce

Rovnoprávnost mužů a žen (problémy současného genderu)

Equality between men and women (contemporary gender issues)
Anotace:
Tato diplomová práce vychází z teoretických poznatků ohledně rovnoprávnosti mužů a žen získaných v historickém vývoji. Zabývá se feministickým hnutím, emancipací žen v Čechách, rozdělením genderových rolí v rodině a práci. Cílem diplomové práce je hledání odpovědi na otázku jaké role zastává muž a žena v rodině a práci, na možnosti sociální pedagogiky pomoci při problémech současného genderu. Třetí …více
Abstract:
This diploma thesis is based on the theoretical knowledge of the equality of men and women gained throughout the course of history. It is focused on the feministic movement, women´s emancipation in Bohemia, the division of gender roles in a family and at work. The aim of this diploma thesis is to answer the question of what the roles of the man and the woman are, both in the family and at work, and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2012
Zveřejnit od: 16. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBÁTOVÁ, Jana. Rovnoprávnost mužů a žen (problémy současného genderu). Brno, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 16. 03. 2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 3. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe