Bc. Ivana Mičíková

Diplomová práce

Studium metabolismu xenobiotik pomocí moderních elektromigračních metod

Study of xonobiotic metabolism by meas of CE.
Anotace:
Cytochromy P450 jsou hlavními enzymy, které metabolizují xenobiotika. Xenobiotika, neboli látky tělu cizí, můžeme rozdělit do dvou základních skupin: cileně připravovaná xenobiotika (léčiva, agrochemikálie, barviva) a xenobiotika, která vznikají jako negativní efekt průmyslového rozvoje. Isoforma cytochromu P450 2C9 se významně podílí ne metabolismu léčiv. Tato diplomová práce je zaměřena na studium …více
Abstract:
Cytochromes P450 are the main enzymes, which metabolise the xenobiotics, otherwise fabrics, which are extraneous to the body. We can divide them into two basic groups: target - prepared xenobiotics (medicaments, agrochemicals) and xenobiotics, which rise as a negative efect of the industrial development. Isoform of the cytochrome P450 2C9 is significantly participating in the metabolism of the pharmaceuticals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2007
  • Vedoucí: prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta