Bc. Michal DVOŘÁČEK

Bakalářská práce

Zvedací zařízení pro zdravotně postižené

Lifting device for people with disability
Anotace:
Tato práce se zabývá konstrukcí zvedacího zařízení. Zařízení je konstruováno tak, aby usnadnilo dopravu osob se zdravotním postižením v domě o jednom nebo více podlažích. Jeho využití je však všestrannější, je možné jej použít i k dopravě materiálu, či různých bře-men do určité pracovní výšky ( 3m). V teoretické části se zabývám rozdělením výtahů do skupin podle ČSN. V praktické části jsem navrhl zvedací …více
Abstract:
This work deals with construction of lifting device. This device is constructed to make easier transport of people with disability in a house where there are one or more floors. However, its usage is more universal. It is possible to use it to transport material or various burdens to the certain working height (3m). The theoretical part deals with division of lifts into groups according to ČSN. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2008
Zveřejnit od: 6. 6. 2008
Identifikátor: 8535

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. František Volek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁČEK, Michal. Zvedací zařízení pro zdravotně postižené. Zlín, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 06. 06. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 6. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Technologická zařízení

Práce na příbuzné téma