Theses 

Zdvihací zařízení pro dopravu osob – Tomáš Kaufman

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství

Tomáš Kaufman

Diplomová práce

Zdvihací zařízení pro dopravu osob

Lifting Equipment for People Transportation

Anotace: Diplomová práce se zabývá návrhem výtahu v existující budově. Návrh výtahu spočívá v navržení konstrukce šachty, způsobu pohonu výtahu a jeho umístění, které navazuje na umístění vodítek klece a protiváhy. Podle polohy vodítek se dále navrhuje klec a protiváha. Veškeré navržené konstrukční části jsou podrobeny pevnostní analýze pro zaručení jejich bezpečnosti. Závěrem jsou použity údaje vzešlé z návrhu k vytvoření výpočtové zprávy potřebné ke schválení výtahu do provozu.

Abstract: This thesis describes the design of an elevator in an existing building. The lift design consists of designing its shaft construction, method of lift drive and its location, which is related to the location of the cage and counterweight guide rails. Depending on the position of the guide rails, cage and counterweight are designed. All proposed components are subjected to stress analysis to ensure their safety. Finally, data are obtained from the proposal to create a calculation report for the approval of operation status of the elevator.

Klíčová slova: nízká prohlubeň, malá hlava šachty, návrh výtahové klece, návrh protiváhy, návrh výtahové šachty

Keywords: low pit, small overhead, elevator car design, counterweight design, shaft design

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: Jiří Fries
  • Oponent: Tomáš Meisner

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 17:02, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz