Dagmar Anschlagová

Master's thesis

Edukace žáků mimořádně nadaných a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Královéhradeckém kraji

Education of particularly talented pupils and pupils with special educational needs in the region of Hradec Králové
Abstract:
V teoretické části jsou definovány pojmy základní vzdělání, nadání, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci, školská poradenská zařízení a jsou v ní uvedeny právní normy týkající se edukace žáků mimořádně nadaných a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v současném školském systému.Praktická část práce je zaměřena na zmapování a analýzu podmínek vytvořených pro edukaci …more
Abstract:
The thesis deals with the education of particularly talented pupils and pupils with special educational needs at basic schools in the region of Hradec Králové. The terms such as elementary education, talent, pupils with special educational needs, pedagogues, school counseling and legal rules related to education of particularly talented pupils and pupils with special educational needs in the current …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 3. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 4. 2010
  • Supervisor: Lucie Smutková
  • Reader: Carmen Simonová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové. Archiv