Bc. Jakub Horváth, DiS.

Bachelor's thesis

Umělecký přínos Václava Vorlíčka a jeho spolupráce s Milošem Macourkem v komediálním žánru

Václav Vorlíček's Artistic Contribution to and his Co-operation with Miloš Macourek in the Comedy Genre
Abstract:
Tato práce se zabývá uměleckým přínosem Václava Vorlíčka českému filmu a jeho spoluprací s Milošem Macourkem v komediálním žánru. Rozebírá jejich progresivní inovace zasazené do kontextu doby vzniku daného díla ve třech žánrových kategoriích jejich filmů: v komediích odehrávajících se v absurdní realitě, v komediích, jež se odehrávají v reálné realitě, a v moderních pohádkách.
Abstract:
This work deals with the artistic contribution to Czech film Václav Vorlíček and his cooperation with Miloš Macourek in the comedy genre. Analyzes their progressive innovations put in context of the time of origin of the work in three categories of genre films: the comedy set in the absurd reality in comedies that take place in the real reality, and in modern fairy tales.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2017
  • Supervisor: Mgr. Jan Špaček
  • Reader: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies