Alena CHODOVÁ

Bakalářská práce

STRUKTURÁLNÍ FONDY EU A MOŽNOSTI JEJICH VYUŽITÍ (SE ZAMĚŘENÍM NA EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND) ? PROBLEMATIKA HORIZONTÁLNÍCH TÉMAT

Structural funds of European Union and its potential uses (focusing on European social funds) - issue of horizontal themes
Anotace:
Předmětem bakalářské práce Strukturální fondy EU a moţnosti jejich vyuţití (se zaměřením na Evropský sociální fond) je charakteristika strukturálních fondů EU. Práce v úvodní části stručně seznamuje se všemi strukturálními fondy a poté je zaměřena na ESF. V klíčové části se věnuje horizontálním tématům (udrţitelný rozvoj a rovné příleţitosti) z pohledu vědeckého a prakticky ? politického.
Abstract:
The subjekt of my bachelor study ? Structural funds of European Union and its potential uses (focusing on European social fund) is characteristic of Structural funds of European Union. The first part of the work briefly acquainted with all the Structural Funds, and then focuses on the European social fund. The key part is dealing with horizontal themes (sustainable development and equal opportunities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Identifikátor: 20065

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Tomáš Fantyš

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHODOVÁ, Alena. STRUKTURÁLNÍ FONDY EU A MOŽNOSTI JEJICH VYUŽITÍ (SE ZAMĚŘENÍM NA EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND) ? PROBLEMATIKA HORIZONTÁLNÍCH TÉMAT. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses sdu4el sdu4el/2
20. 5. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
20. 5. 2011
Bulanova, L.
21. 5. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.