Mgr. Pavel Kuchynka

Diplomová práce

Trestné činy proti lidské důstojnosti

The Crimes against Human Dignity
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá trestnými činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, především na ty pachané na dětech. Představuje přehled problematiky týkající se této oblasti. V úvodní části se autor zabývá teoretickými pojmy lidské důstojnosti a mravnostní kriminality, rozebírá profil pachatele sexuálně motivovaných trestných činů a také dítě jako oběť. V dalších částech jsou podrobně rozebírána …více
Abstract:
This thesis deals with crimes against human dignity in sexual matters, particularly those against children. It presents an overview of issues related to this topic. In the introduction, the author deals with the theoretical terms of human dignity and moral crime, examines the profile of perpetrators of sexual crimes and child as a victim. The other parts concern with the three basic themes: sexual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo