Bc. David Hladil

Diplomová práce

Evaluace sebeobranných modelových situací pro osoby se zrakovým postižením

Evaluation of self-defence scenario training for people with visual impairment
Anotace:
Téma diplomové práce je Evaluace sebeobranných situací pro osoby se zrakovým postižením. Cílem práce je vyhodnocení dvou modelových situací pro osoby se zrakovým postižením. Výsledky práce obsahují vyhodnocení jednotlivých reakcí a aktivit probandů v sebeobranných modelových situacích. Pomocí výsledků jsme navrhli změny pro příští kurz a změny pro příští modelové situace
Abstract:
The theme of the thesis is the evaluation of self-defense situations for people with visual impairments. The aim is to evaluate the two model situations for people with visual impairments. The results include an assessment of the individual reactions and activities probands in self-defense model situations. With the resultswe proposed changes for the next course and changes for the next model situations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Čihounková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vojtěch Malčík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek