Mgr. Veronika Váňová

Bakalářská práce

Pohybová soustava - svaly trupu, svalové dysbalance trupu

Anotace:
Tématem bakalářské práce je problematika svalových dysbalancí trupu. Úvodní část je věnována charakteristice kosterního svalstva, dále pak anatomii svalstva krku, trupu a kyčelního kloubu. Pro úplnost je práce doplněna o popis vyšetření funkce svalů a pohybových stereotypů. Teoretické poznatky jsou aplikovány do praxe výběrem správně prováděných kompenzačních cvičení. Klíčová slova: soustava svalová …více
Abstract:
The subject of the B.Sc. dissertation is the muscular imbalances of the trunk. The introduction is dedicated to the characteristics of the skeletal muscles, the anatomy of the neck muscles, trunk muscles and hip joint muscles. For the sake of completeness, the dissertation is further supplemented with a description of how to examine muscular function and movement stereotypes. The theoretical knowledge …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií