BcA. Adéla Lebedová

Diplomová práce

Postavení značky z hlediska její image na trhu

Brand Positioning in View of Its Market Image
Anotace:
Diplomová práce se věnuje marketingovému postavení značky na trhu z hlediska její image. V teoretické části je nejprve rozebrán pojem marketing a jeho hlavní nástroje ve vztahu k marketingové komunikaci značky. Práce se zabývá jednotlivými částmi, které tvoří a ovlivňují image značky. V praktické části práce autorka navrhuje celkovou identitu a image nové konkrétní značky, která bude uvedena na český …více
Abstract:
The thesis deals with brand positioning in view of its market image to be imprinted in its audience’s minds. The theoretical part hereof addresses primarily the concept of marketing, its methods, techniques as well as tools which should be used in the brand communication and implementation process. The study describes individual situations which create and affect a desired brand image. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace