Bc. Martin Vokál

Diplomová práce

Viackriteriálny benchmarking bankových produktov

Multicriterial benchmarking of bank products
Abstract:
Diploma thesis deals with multicriteria analysis as a method to find the optimal variants according to the preferences of the decision maker. The aim of this thesis is to compare bank´s deposit and loan products of the selected banks operating on the Slovak market on the basis of the quantitative multicriteria methods and classified them according to the individual criteria and weights. The diploma …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá viackriteriálnou analýzou ako metódou k nájdeniu optimálnej varianty podľa preferencií rozhodovateľa. Cieľom práce je porovnať na základe kvantitatívnych viackriteriálnych metód bankové vkladové a úverové produkty vybraných bánk pôsobiacich na slovenskom trhu a zoradiť ich podľa jednotlivých kritérií a váh. Práca je rozdelená na tri kapitoly. Prvá kapitola je zameraná na …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance