Bc. Renáta Medveďová

Bakalářská práce

Viackriteriálna analýza vybraných bankových produktov

Banking products multicriterial analysis
Abstract:
The thesis is focused on the analysis of selected banking products to selected banks on the basis of various criteria and their comparison, using evaluation of multi-criteria decision analysis of alternatives. The work is divided into 4 chapters. Containing 8 tables, 3 graphs and 5 schemes. The first chapter is focused on general characteristics of banks. The next chapter describes selected banking …více
Abstract:
Bakalárska práca je zameraná na analýzu zvolených bankových produktov vybraných bánk na základe rôznych kritérií a ich vzájomné porovnanie využitím metód viackriteriálneho hodnotenia alternatív. Práca je rozdelená na 4 kapitoly. Obsahuje 8 tabuliek, 3 grafy a 5 schém. Prvá kapitola je venovaná všeobecnej charakteristike bánk. V ďalšej kapitole sú charakterizované vybrané bankové produkty. V tretej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management