Bc. Monika Stiborová

Bakalářská práce

Čeká Kunštátsko návrat tradiční keramiky?

Is there a return of traditional ceramics in Kunstatsko?
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na kunštátský region. Předkládá základní vlastivědné informace týkající se geografie, obyvatelstva, kultury, historie, apod. Důležitým tématem práce je tradiční výroba keramiky v Kunštátě. Na podrobný popis historického vývoje hrnčířství navazuje kapitola o jednotlivých dílnách, které ve městě působily či stále působí. Dále se práce věnuje technologii výroby keramiky, současnému …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on Kunstat region. It presents basic information about geography, population, culture, history, etc. The main topic is traditional ceramics in Kunstat. Thesis tries to explain why the potter's production started right here. There is also description of events what keep potter's tradition alive.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.
  • Oponent: PhDr. Radovan Rybář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.