Bc. Monika Stiborová

Bachelor's thesis

Čeká Kunštátsko návrat tradiční keramiky?

Is there a return of traditional ceramics in Kunstatsko?
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na kunštátský region. Předkládá základní vlastivědné informace týkající se geografie, obyvatelstva, kultury, historie, apod. Důležitým tématem práce je tradiční výroba keramiky v Kunštátě. Na podrobný popis historického vývoje hrnčířství navazuje kapitola o jednotlivých dílnách, které ve městě působily či stále působí. Dále se práce věnuje technologii výroby keramiky, současnému …more
Abstract:
Bachelor thesis is focused on Kunstat region. It presents basic information about geography, population, culture, history, etc. The main topic is traditional ceramics in Kunstat. Thesis tries to explain why the potter's production started right here. There is also description of events what keep potter's tradition alive.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2018
  • Supervisor: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.
  • Reader: PhDr. Radovan Rybář, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Basics of Social Studies for Education

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.