Nina Smrčková

Bakalářská práce

Medzinárodno-právna ochrana ľudských práv a základných slobôd

Abstract:
Annotation Bachelor Thesis is focused on the international protection of human rights and the fundamental freedoms. This work contains the basic informations about the term of human rights, its creation and the development of human rights and fundamental freedoms. It describes closely the international documents aimed at the protection of human rights and fundamental freedoms in the universal system …více
Abstract:
Anotácia Bakalárska práca je zameraná na medzinárodno – právnu ochranu ľudských práv a základných slobôd. Práca obsahuje základné informácie vysvetlenia pojmu ľudské práva, vznik a vývoj ľudských práv a základných slobôd. Bližšie popisuje medzinárodné dokumenty zamerané na ochranu ľudských práv a základných slobôd v univerzálnom systéme, ako aj v regionálnom systéme a s tým súvisiacu problematiku týkajúcu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Peter Lysina, PhD.
  • Oponent: JUDr. Marian Korytiak

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK