Mgr. Jana Konečná, Ph.D.

Advanced ('rigorózní') thesis

Financování zdravotní péče v České republice s ukázkou modelů financování zdravotní péče ve vybraných zemích a judikaturou v této oblasti

Financing Health Care in the Czech Republic Demonstration Model of financing Health Care in Selected Countries and Case this area
Abstract:
Rigorózní práce je zaměřena na oblast financování zdravotní péče nejen v České republice, ale i v jiných zemích. Hlavním záměrem a cílem této práce je přiblížit specifickou problematiku dlouhodobé udržitelnosti systému financování zdravotnictví.Hlavními metodami práce jsou metody popisné, metody analýzy veřejné politiky, morfologická analýza a metoda srovnávací, doplněné o prezentační schémata. Práci …more
Abstract:
Rigorous work is aimed at area of financing of health care not only in The Czech Republic but also in the other countries.The main aim and objective of this work is to bring specific issues of long -term sustainability of the funding health servise. The goal of my work was afford by means of exact descriptions, analysis of public politic,morphological analysis and the comparative method, supplemented …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 1. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 11. 2010
  • Reader: JUDr. Petra Adámková, Ph.D., doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta