Mgr. Jana Konečná, Ph.D.

Rigorózní práce

Financování zdravotní péče v České republice s ukázkou modelů financování zdravotní péče ve vybraných zemích a judikaturou v této oblasti

Financing Health Care in the Czech Republic Demonstration Model of financing Health Care in Selected Countries and Case this area
Anotace:
Rigorózní práce je zaměřena na oblast financování zdravotní péče nejen v České republice, ale i v jiných zemích. Hlavním záměrem a cílem této práce je přiblížit specifickou problematiku dlouhodobé udržitelnosti systému financování zdravotnictví.Hlavními metodami práce jsou metody popisné, metody analýzy veřejné politiky, morfologická analýza a metoda srovnávací, doplněné o prezentační schémata. Práci …více
Abstract:
Rigorous work is aimed at area of financing of health care not only in The Czech Republic but also in the other countries.The main aim and objective of this work is to bring specific issues of long -term sustainability of the funding health servise. The goal of my work was afford by means of exact descriptions, analysis of public politic,morphological analysis and the comparative method, supplemented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 11. 2010
  • Oponent: JUDr. Petra Adámková, Ph.D., doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta