Bc. Nikola Szczuková

Bakalářská práce

Místní poplatky statutárního města Třince

Local fees of the statutory city Třinec
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje místním poplatkům statutárního města Třince. Jejím cílem bylo zhodnotit vybírání a placení místních poplatků statutárního města Třince v letech 2015-2019. Teoretická část je věnována charakteristice všech místních poplatků, které lze v současné době na území České republiky zavádět. V další části jsou popsány druhy místních poplatků, které byly zavedeny statutárním městem …více
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with the local fees of the statutory city of Třinec. Its aim is to evaluate collection and payment of local fees of the statutory city of Třinec in the years 2015-2019. The theoretical part is dedicated to the characteristics of all local fees, which are currently applicable on territory of the Czech Republic. The next part then describes the types of local fees, that have …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/pygtm/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Danuta Duda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Kamila Turečková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné