Bc. Ladislava Blažková

Bachelor's thesis

Mediální reprezentace válečného invalidy v sociálně zaměřeném časopise první republiky. Diskurzivní analýza textů z časopisu Válečný poškozenec

Mass media representation of war invalid by social periodical of the First Republic. Discourse analysis of texts of Válečný poškozenec magazine
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá mediální reprezentací válečného invalidy v období po první světové válce. Analyzované texty pochází z časopisu Válečný poškozenec. Toto periodikum vycházelo v poválečném období a jako první se plně věnovalo problematice válečných invalidů. Cílem této analýzy je určit a popsat mechanismy utváření mediálního obrazu válečného invalidy a také odhalit diskurzivní modely, …more
Abstract:
My bachelor's degree thesis analyses mass media representation of the post-war handicapped, a subject matter thereof. Assessed extracts come from the periodical of the name of Valecny poskozenec, possibly interpreted as A Post-War Impaired. The post-war period was when this periodical began to be published and stood as the only one to devote its complete attention to the post-war handicapped. Determination …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2015
  • Supervisor: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Pavel Sedláček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií