Michala FROŇKOVÁ

Bakalářská práce

Analýza nákladů na zpracování a výrobu výrobků z pískovcového kamene a její využití pro cenovou tvorbu

The cost analysis of processing and production products from sandstone and its final utilize it for setting a price
Abstract:
The aim of this Bachelor paper is the cost analysis of a sandstone exploitation and products of sandstone in the stone quarry called Kokam, s.r.o. which can be used for setting price of sandstone materials and products. The cost calculation is performed by selection of the best calculating method to carry out the aim.
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat nákladovost těžby a zpracování pískovcového kamene lomu KOKAM, s.r.o. s následným využitím pro cenovou tvorbu vytěžených materiálů a vyrobených výrobků. Kalkulace byla provedena výběrem vhodné kalkulační metody z pohledu poskytnutých dat podnikem a pro účel, který má tato kalkulace přinést.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2006
Identifikátor: 4669

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2007
  • Vedoucí: Štěpánka Vojteková, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FROŇKOVÁ, Michala. Analýza nákladů na zpracování a výrobu výrobků z pískovcového kamene a její využití pro cenovou tvorbu. Zlín, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 30. 11. 2036

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finanční řízení podniku